Johan Wulff nimitetty Algol Trehab Oy:n toimitusjohtajaksi

AP_JohanWulffKTM Johan Wulff on nimitetty Algol Trehab Oy:n toimitusjohtajaksi 1.5.2016 lukien.

Johan on ollut Algol-konsernin palveluksessa vuodesta 2002 ja hän on konsernin johtoryhmän jäsen. Hän on toiminut Algol Pharman toimitusjohtajana tammikuusta 2012 sekä Algol Diagnosticsin toimitusjohtajana kesäkuusta 2014. Johan jatkaa molemmissa tehtävissä samalla, kun ottaa vastaan uuden tehtävänsä Algol Trehabissa.  Johan saa kokonaisvastuun kolmesta yhtiöstä, joiden yhteenlaskettu liikevaihto on noin 30 miljoonaa euroa ja joissa työskentelee noin 80 henkilöä. Nämä kolme yhtiötä säilyvät erillisinä yksikköinä ja jokaisella niistä on omat yksilölliset organisaationsa, kumppaniverkostonsa ja liiketoimintamalllinsa. Algol Trehabissa Johan keskittyy ennen kaikkea päämiessuhteisiin ja kasvustrategian täytäntöönpanoon.

– Toivotan Johanin tervetulleeksi uuteen tehtävään Algol Trehabin toimitusjohtajana. Johanilla on vahvat näytöt menestyksen, luottamuksen ja kannattavan kasvun luomisesta Algol-konsernin muissa osissa. Tiedämme, että hän on hyvin sitoutunut Algolin arvoihin eli vastuunottoon, yhteistyöhön ja kehitykseen. Olen iloinen, että olemme voineet tarjota hänelle tämän uuden haasteen, sanoo Alexander Bargum, Algol Trehabin hallituksen puheenjohtaja ja Algol-konsernin toimitusjohtaja.

 

Lisätietoja:

Alexander Bargum
alexander.bargum@algol.fi
+358 40 732 3232

Johan Wulff
johan.wulff@algol.fi
+358 50 343 8964

 

Algol Trehab on apuvälineiden sekä muiden kuntotukseen ja hoivaan liittyvien tuotteiden, palveluiden ja ratkaisujen jakeluyhtiö. Se kuuluu omien eritysalojensa johtaviin toimijoihin Suomen markkinoilla. Algol Trehab kuuluu Algol-konserniin, joka on suomalainen vuonna 1894 perustettu perheyritys. Toimitamme tuotteita ja ratkaisuja teollisuudelle ja terveydenhuoltoalalle. Myynti- ja asiantuntijaorganisaatiomme palvelee asiakkaita Pohjoismaissa, Baltian maissa ja Itä-Euroopassa. Konsernin kokonaismyynti on yli 200 miljoonaa euroa.