Liikkumisen apuvälineet

Kelauksen keventäjä/ajoapu