Vastuullisuus

Algol Trehabin tavoitteena on taata kaikille asiakkaillemme elämä ilman esteitä. Tämän tavoitteen toteutamme innovatiivisilla ratkaisuilla ja asiantuntijuudella. 

Kehitämme tuotevalikoimaamme yhteistyössä asiakkaidemme ja kumppaneidemme kanssa. Tuotteita etsiessämme kiinnitämme erityistä huomiota innovatiivisiin ratkaisuihin ja tuotteiden korkeaan laatuun. Kumppanuudessa tärkeää on pitkäjänteisyys ja valtaosa kumppaneistamme onkin tehnyt yhteistyötä kanssamme jo 1980-luvun alkupuolelta asti. 

Algol Trehab soveltaa liiketoimintaperiaatteita, jotka määrittelevät eettiset periaatteet kaikkien yksiköiden ja työntekijöiden toiminnalle. Vuonna 2021 otimme käyttöön myös liiketoimintaperiaatteet toimittajille ja alihankkijoille (Supplier CoBC) sekä toimittaja-arvioinnin.

Algol Trehab kuuluu Algol-konserniin, jonka vastuullisuustyö koskee myös yhtiömme toimintaa. Konsernin ensimmäinen vastuullisuusraportti julkaistiin huhtikuussa 2023.

Tutustu Algol-konsernin vastuullisuusraporttiin.

Toiminnan eettiset ohjeet

Algol Trehab on Sailab – MedTech Finland ry:n jäsen ja olemme sitoutuneet alan eettisiin ohjeisiin. Ohjeen perusperiaatteita ovat luottamus, riippumattomuus, avoimuus, kohtuullisuus ja dokumentaatio.

Sailab – MedTech Finland ry on terveysteknologiayritysten edunvalvonta- ja vaikuttajajärjestö. Tutustu Eettiseen ohjeistoon.

Laatupolitiikka

Liiketoimintaperiaatteidemme perustana on vaatimusten noudattaminen, luotettavuus, vastuullisuus sekä hyvät liiketoimintakäytännöt. Laatuasiat ovat etusijalla kaikilla johdon tasoilla, ja niitä pidetään olennaisena osana jokaisen työntekijän päivittäistä toimintaa.

Tutustu laatupolitiikkaamme.

Terveys-, turvallisuus- ja ympäristöpolitiikka

Noudatamme kaikkia ympäristön suojelua koskevia lakeja ja säädöksiä. Pyrimme minimoimaan toimintojemme ympäristövaikutukset ja käyttämään luonnonvaroja tehokkaasti. Kehitämme sisäisiä toimintojamme, käytäntöjämme ja ohjeistustamme jatkuvasti. Noudatamme ympäristönsuojelua koskevia ohjelmia, sitoumuksia ja säädöksiä, jotka soveltuvat toimintaamme.

Tutustu terveys-, turvallisuus- ja ympäristöpolitiikkaamme.

Työturvallisuus

Turvallinen työskentely on suunnitelmallista ja perustuu hyviksi todettuihin käytäntöihin. Noudatamme työsuojelutoiminnassa voimassa olevia lakeja ja määräyksiä ja huolehdimme, että jokainen työntekijä saa tehtäviinsä asianmukaisen perehdytyksen. Vastaamme yhdessä siitä, että työmme on turvallista ja laadukasta ja puutumme välittömästi mahdollisiin epäkohtiin.

Sertifikaattimme

Algol Trehabilla on yhteiset sertifikaatit Algol-konsernin kanssa. Yhtiöllä on seuraavat sertifikaatit:

Tutustu tarkemmin Algol-konsernin vastuullisuustyöhön Algol Oy:n verkkosivustolla.