Koulutuspalvelut

Algol Trehabin koulutetut ammattilaiset tarjoavat koulutusta ja laitteiden käyttöopastusta niin hoitolaitoksille ja omaishoitajille kuin apuvälineiden käyttäjillekin.

Ergonomiakoulutukset

Ergonomian merkitystä hoitotyössä ei voi koskaan liikaa korostaa. Fyysiset riskit sekä hoitajalle että avustettavalle vähenevät, kun työtavat ovat ergonomiset ja välineet asianmukaiset. Hyvä ergonomia myös vähentää tuki- ja liikuntaelinongelmia ja siten myös sairaspoissaoloja. Se vaikuttaa sekä tuottavuuteen että työhyvinvointiin. Myös potilas hyötyy, sillä potilaan aktivointi ylläpitää terveyttä ja liikuntakykyä ja edistää kuntoutumista.

Siirtokoulutus ½ päivää

  • Sisältö laaditaan toiveiden ja tarpeiden mukaan.
  • 1/2 päivän koulutus on tiivis ja koulutuksen pääpaino on käytännön harjoitteissa.
  • Koulutukseen valitaan 3-4 siirtotilannetta, esim. vuodesiirrot, kääntymisen avustaminen, WC-siirrot, nostinsiirrot.

Siirtokoulutus 1 päivä

  • Sisältää perehdytyksen siirtämisen teoriaan sekä käytännön harjoitteita.
  • Maksimiosallistujamäärä koulutukseen on 15 henkilöä.
  • Koulutus voidaan räätälöidä myös omaishoitajien tarpeisiin kotona tapahtuville siirroille.

Potilassiirtojen ergonomiakortti -koulutus

  • Koulutus on työterveyslaitoksen, STM:n ja potilassiirron asiantuntijoiden suunnittelema standardoitu koulutus terveydenhuollon ammattilaisille.
  • Sisältää etäopiskelujakson, 16 tuntia lähiopetusta sekä käytännön harjoittelujakson. Lopuksi suoritetaan näyttötutkinto, jossa osaaminen todennetaan.
  • Kouluttajina toimivat Ergonomiakortti-kouluttajan pätevyyden omaavat työntekijämme.

Ota yhteyttä ja kysy lisää asiantuntijaltamme:

Marjaana Tonteri
050 5880 321
marjaana.tonteri@algol.fi
tai jätä yhteydenottopyyntö

Kävelyn ja liikkumisen koulutus 2019

Järjestämme yhdessä R82:n kanssa liikuntavammaisten lasten ja nuorten kävelyyn sekä liikkumiseen liittyvän koulutuksen marraskuussa 2019. Koulutuksessa puntaroimme erilaisia ratkaisuja, joiden avulla liikuntavammaisten lasten liikkumisesta tulisi mahdollisimman itsenäistä. Kouluttajana toimii Helle Mätzke Rasmussen R82:lta.

Koulutukset järjestetään viikolla 48 Espoossa, Tampereella, Jyväskylässä, Vaasassa ja Rovaniemellä.

Lue koulutuksesta lisää.

Ota yhteyttä ja kysy lisää asiantuntijaltamme:

Serja Hyytiäinen
+358 9 5099 339
serja.hyytiainen@algol.fi
tai jätä yhteydenottopyyntö