Yritysvastuu

Algol Trehabin tavoitteena on taata kaikille asiakkaillemme elämä ilman esteitä. Tämän tavoitteen toteutamme innovatiivisilla ratkaisuilla ja asiantuntijuudella. 

Kehitämme tuotevalikoimaamme yhteistyössä asiakkaidemme ja kumppaneidemme kanssa. Tuotteita etsiessämme kiinnitämme erityistä huomiota innovatiivisiin ratkaisuihin ja tuotteiden korkeaan laatuun. Kumppanuudessa tärkeää on pitkäjänteisyys ja valtaosa kumppaneistamme onkin tehnyt yhteistyötä kanssamme jo 1980-luvun alkupuolelta asti. 

Algol Trehab soveltaa liiketoimintaperiaatteita, jotka määrittelevät eettiset periaatteet kaikkien yksiköiden ja työntekijöiden toiminnalle.

Laatupolitiikka

Liiketoimintaperiaatteidemme perustana on vaatimusten noudattaminen, luotettavuus, vastuullisuus sekä hyvät liiketoimintakäytännöt. Laatuasiat ovat etusijalla kaikilla johdon tasoilla, ja niitä pidetään olennaisena osana jokaisen työntekijän päivittäistä toimintaa.

Terveys-, turvallisuus- ja ympäristöpolitiikka

Noudatamme kaikkia ympäristön suojelua koskevia lakeja ja säädöksiä. Pyrimme minimoimaan toimintojemme ympäristövaikutukset ja käyttämään luonnonvaroja tehokkaasti. Kehitämme sisäisiä toimintojamme, käytäntöjämme ja ohjeistustamme jatkuvasti. Noudatamme ympäristönsuojelua koskevia ohjelmia, sitoumuksia ja säädöksiä, jotka soveltuvat toimintaamme.

Työturvallisuus

Turvallinen työskentely on suunnitelmallista ja perustuu hyviksi todettuihin käytäntöihin. Noudatamme työsuojelutoiminnassa voimassa olevia lakeja ja määräyksiä ja huolehdimme, että jokainen työntekijä saa tehtäviinsä asianmukaisen perehdytyksen. Vastaamme yhdessä siitä, että työmme on turvallista ja laadukasta ja puutumme välittömästi mahdollisiin epäkohtiin.

Katso lista sertifikaateista ja tutustu tarkemmin Algol-konsernin yritysvastuuseen Algol Oy:n sivuilla.